Pártatlansági nyilatkozat

1. A TÜV Thüringen Hungary Kft. és munkatársai nem végeznek tervezést, gyártást vagy tanácsadást az általuk értékelt termékek tekintetében, nem beszállítói, vásárlói, tulajdonosai, felhasználói vagy karbantartói a vizsgált vállalkozásoknak és nem képviselői ezen felek egyikének sem.

2. A TÜV Thüringen Hungary Kft. személyzete a legmagasabb szintű szakmai feddhetetlenséggel és szakmai hozzáértéssel végzi tevékenységét, és független tevékenységének értékelésére és eredményére gyakorolt minden – különösen pénzügyi – befolyástól, különösen olyan személyek vagy csoportok befolyásától, akiknek érdeke fűződik a tevékenység eredményéhez.

3. A szakértők számára biztosítjuk a tevékenységükkel kapcsolatos technikai és adminisztratív feladatok elvégzéséhez szükséges személyi- és tárgyi erőforrásokat.

4. A tevékenységek elvégzésére kinevezett szakértők rendelkeznek a következőkben felsoroltakkal:

  • kompetencia;
  • megfelelő végzettség;
  • az adott tevékenységek végzésére vonatkozó jogszabályok megfelelő ismerete és a megfelelő gyakorlati tapasztalat az adott területen;
  • az elvégzett tevékenységeket feltüntető tanúsítványok, vizsgálati jelentések és ellenőrzési, auditálási vagy értékelési jelentések elkészítéséhez szükséges szakértelem.

5. A TÜV Thüringen Hungary Kft. vezetése elkötelezett amellett, hogy tevékenységét pártatlanul végezze, és a kinevezett szakértők pártatlanságát is biztosítsa. A vizsgálati, ellenőrzési és tanúsítási tevékenységek végzése során a pártatlanság alapvető fontosságú, így mindent elkövetünk az esetleges összeférhetetlenségek feltárására, kezeljük a pártatlansági kockázatokat és biztosítjuk a személyzet objektív döntéshozatalát. A TÜV Thüringen Hungary Kft. szakértőinek díjazása nem függ az elvégzett ellenőrzések, vizsgálatok, tanúsítások, auditok számától vagy azok eredményeitől.

6. A TÜV Thüringen Hungary Kft. felelős a vizsgálatok, ellenőrzések eredményéért és a tanúsítási döntésekért. A TÜV Thüringen Hungary Kft. az akkreditációihoz és notifikációihoz szükséges megfelelő területi hatályú és időtartamú felelősségbiztosítást köt és tart fenn.

7. A személyzet tagjait szakmai titoktartás kötelezi a feladataik ellátása során szerzett valamennyi információ tekintetében.

2023.05.02

Wiegand Krisztina
ügyvezető